BÖLÜM HAKKINDA

Bir bilim dalı olarak Sosyal hizmet çok geniş bir teori ve araştırma bilgisinden yararlanmaktadır. Sosyal hizmet kendi teori ve araştırma bilgisinin yanında, toplum gelişimi, sosyoloji, sosyal pedagoji, idarecilik, antropoloji, ekonomi, eğitim, yönetim, bakım, psikiyatri, psikoloji, gibi alanları içeren beşeri bilimlerden faydalanmaktadır.

Sosyal hizmet bölümü müfredatının diğer önemli bir özelliği de uygulamalı derslerin olmasıdır. Uygulamalı dersler öğrencilere edindikleri teorik bilgilerin alanda nasıl kullanılacağı hakkında pratik bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylece, hem edindikleri teorik bilgiler hem de onların nasıl kullanılacağı hakkında yetkin olan öğrenciler, mesleğe, kendine güvenli sosyal hizmet uzmanları olarak başlayabilmektedir.

Türkiye ve dünyada Sosyal Hizmet alanında yetişmiş eleman ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Ülkemizde, özellikle son yıllarda Sosyal Hizmet bölümü mezunlarının çalışabilecekleri alanlara baktığımızda bu alanda çalışanlar için kamuda ve özel sektörde geniş bir istihdam alanının açılmakta olduğu görülmektedir.

Mezunlarımızın, öncelikle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Kurum ve Kuruluşlardan olan çocuk yuvaları, sevgi evleri, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri vb. kurumlarda; Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde; Adalet Bakanlığı'na bağlı aile ve çocuk mahkemeleri ile cezaevlerinde; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında; Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında; henüz pilot çalışma aşamasındaki proje gerçekleştiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında; Özel kurum ve kuruluşlar da sosyal hizmet uzmanı olarak çalışma imkanları vardır.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN