BÖLÜM HAKKINDA

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Ebelik Bölümü Lisans düzeyinde olup eğitim süresi 4 dört yıldır (8 yarıyıl). Bu süre boyunca dönem içi alan dersleri teorik, klinik ve simülasyon laboratuvarında yer alan tam donanımlı doğum simülatörü ile desteklenmektedir. Ebelik lisans programında Ebeliğe Giriş, Farmakoloji, Normal Gebelik ve Bakım, Riskli Gebelik ve Bakım, Üreme Sağlığı, Parazitoloji gibi dersler verilmektedir.

Alanında donanımlı ebelerin yetiştirilmesi ve mezuniyet kriterlerinin tamamlanması amacıyla altıncı yarıyılın sonunda 20 iş günü zorunlu yaz stajı yaptırılmakta, sekizinci yarıyılda ise uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Ebeler, kamu, üniversite ve özel hastaneler, aile sağlık merkezi, gebe eğitim merkezi, üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri veya yüksekokullarda ebelik bölümünde akademisyen ebe olarak görev alabilmektedir.

Ebelik Bölümü olarak amacımız öncelikli olarak ana çocuk sağlığını koruyan, ebelik bakım gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda profesyonelce karşılayan, koruyucu sağlık hizmetlerinde sorumluluklarının bilincinde olan, uygulamalarını kanıta dayandıran, araştırmacı, eleştirel düşünen, mesleki etik ilkeleri sağlam, özgüveni yüksek evrensel ebeler yetiştirmektir.

İstanbul Kent Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sakıp PEKİN

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN