ERASMUS+ ve YURTDIŞI PROGRAMLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus+ ve Yurtdışı Programlar Koordinatörlüğü: Erasmus+ Programına dair; KA103 Yükseköğretimde Bireylerin Hareketliliği başta olmak üzere; tüm projeleri yöneten ve Erasmus+ Programı haricinde gerçekleştirilebilecek her türlü; Uluslararası ikili akreditasyon anlaşması, Joint ve/veya double degree anlaşmaları, yaz dönemi yurtdışı eğitim programları gibi tüm uluslararası eğitim-öğretim anlaşmalarının idari süreçlerini yönetmekten sorumlu birimdir.

HEDEFLERİMİZ

Erasmus+ Programı başta olmak üzere, öğrenci ve personelimize kişisel ve profesyonel fayda sağlayabilecek uluslararası değişim, eğitim ve öğretim programlarının; üniversitemiz içinde duyurulmasını ve yaygınlaşmasını, seçim ve değerlendirme süreçleri ile hibe dağıtım süreçlerinin herkes için eşit, adil, şeffaf, belgelenebilir ve denetlenebilir yürütülmesini sağlamaktır.

Erasmus+ hareketlilik öncesi, sırası ve sonrasında gelen ve giden tüm faydalanıcıların idari süreçlerinin sorunsuz yürütülmesinden emin olmak ve gelen/giden tüm faydalanıcıların sosyal ve akademik entegrasyon süreçlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesini ve bununla ilgili gerekli dil bilgisi desteğinin verilmesini sağlamak; Erasmus+ ve diğer tüm yurtdışı programların, tüm bireyler için kapsayıcı olmasına emin olmak ve Avrupa Komisyonu ile Türkiye Ulusal Ajansı’nın tüm akreditasyon, yapılaşma ve yürütme gereksinimlerinin, eksiksiz, zamanında ve doğru şekilde karşılanmasını hedeflemektedir.

İLKELERİMİZ

Avrupa Komisyonu tarafından verilmiş olan Erasmus+ Yükseköğretim Beyannamesi (Erasmus+ Charter for Higher Education- ECHE), AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı-Türkiye Ulusal Ajansı ile her yıl imzalanan hareketlilik hibe sözleşmeleri, İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanan ilkelerimiz: tüm seçim, değerlendirme ve yürütme süreçlerimizde; tüm faydalanıcılar için eşitlik, adalet, şeffaflık, belgelenebilirlik ve denetlenebilirlik prensiplerini uygulamak; tüm bireyler için kapsayıcı olmak; Erasmus+ Charter for Higher Education tüzüğü ile belirlenmiş hareketlilik öncesi, sırası ve sonrası tüm kurallara ve faydalanıcı haklarına uygun çalışmak ve Avrupa Eğitim Alanı Yenilenmiş Prensipleri’ne tam uyum ile Dijital/Kağıtsız Erasmus Programı’na geçiş sürecine tam uyum sağlamaktır.

PERSONEL BİLGİSİ

 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN