BAŞKANIN MESAJI

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Program Başkanı

Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sağlık sektörü için önemli bir yere sahip olan bu program ile sağlıktaki beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, etik ilkelere bağlı tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu temel amaca ulaşmak için bölümümüzün akademik kadrosundaki tüm öğretim üye ve elemanlarımız, idari personelimiz büyük bir gayret ve ciddiyetle çalışmaktadır. Tüm gayretlerimiz siz değerli öğrencilerimizin bölümümüzün hedeflerini benimsemesi ve bu hedeflere ulaşmada bizlerle birlikte çalışması ile daha anlamlı hale gelecektir.

Geleceğinizi şekillendirmenizde son derece önemli etkiye sahip olan yükseköğrenim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN