PROGRAM HAKKINDA

Bilişsel ve davranışsal fonksiyonların bozukluklarının teşhisinde elektronörofizyolojik yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemleri hekimtalimatı doğrultusundagerçekleştirebilen Elektronörofizyoloji teknikeri, elektroensefalografi (EEG), elektronöromiyografi (ENMG), polisomnografi(PSG), pozitif hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu, uyarılmış potansiyel çalışmalarını gerçekleştirebilen donanımlı bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda Elektronörofizyoloji Programı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerden oluşturulmuştur. EEG ve EMG, fizyoloji, anatomi, elektronörofizyoloji, nöroanatomi, biyofizik, kognitif nörofizyoloji, nörofarmakoloji, polisomnografi, nöroloji, işlevsel nörogörüntüleme teknikleri, ileri elektronörofizyoloji, uyarılmış potansiyeller ve elektronörofizyoloji meslek uygulamaları bölümün belli başlı dersleridir.

Her geçen gün artan bilişsel ve davranışsal fonksiyon bozukluklarına paralel olarak hızla gelişen teknoloji ilebirlikte Elektronörofizyoloji Programı mezunlarının iş alanı da oldukça geniştir. Mezunlarımız, sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, üniversite hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında, uyku laboratuvarlarında ve elektronörofizyoloji laboratuvarlarında çalışabilmektedirler ve Dikey Geçiş Sınavı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN