PROGRAM HAKKINDA

Çocuk Gelişimi Programı 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimli ya da çeşitli dezavantajlara sahip olan çocukların gelişimlerini çok yönlü destekleyici programlar hazırlayan ve uygulayan bunun yanı sıra aileleri çocuklarının eğitimi konusunda güçlendiren, çocuk gelişimi alanında nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretim programı, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası eğitimlerine dikey geçiş ile devam etme olasılıkları da göz önüne alınarak İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Lisans Programı ile uyum sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.  Program çocuk gelişimi, özel eğitim, çocuk beslenmesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, etkili iletişim, yaratıcı drama, çocuk ve oyun, çocuk ruh sağlığı, çocuk ve iletişim, sanat ve yaratıcılık, erken çocukluk döneminde program geliştirme, sınıf yönetimi, çocuk edebiyatı gibi teorik derslerin yanı sıra okulöncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilen mesleki uygulamaları da kapsamaktadır.  

Dersler her yıl güz ve bahar sömestrlerinde 30 AKTS içeren programlar halinde verilir. Dört yarı yıllık program 120 AKTS değerindeki derslerden oluşmaktadır. Öğretim programı en az 2, en fazla 4 yılda tamamlanmalıdır.  2. YY bitimini takiben bir sonraki eğitim- öğretim yılı kayıt haftasına 20 iş gününü  kapsayan meslek uygulaması yapmak mezuniyet koşuludur.

Program mezunları çocuklara ve ailelere yönelik verdikleri hizmetlerle sağlıklı, mutlu eleştirel düşünceye, ahlaki ve kültürel değerlere sahip, kendini gerçekleştiren bireylerden oluşan bir toplumun inşasına katkı sağlarlar. Mezunlarımız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kreş ve anaokullarında, anasınıflarında, hastanelerde, çocuk oyun odalarında, Çocuk Evleri Sitelerinde yardımcı eleman olarak görev alabilmektedir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN