PROGRAM HAKKINDA

Türkiye’de ve Dünyada gelişen sağlık koşullarına bakıldığında sağlık alanında eğitimli ve kaliteli insan gücüne olan ihtiyacın arttığı görülebilmektedir. Sağlık sektöründe nitelikli ara eleman çalıştırılması ile sağlık kuruluşlarındaki her türlü veri uygun şekilde kayıt altına alınabilmekte ve bunun sonucunda sağlık kuruluşlarının verimli çalışmasına, ülke ekonomisine ise önemli bir katkı sağlanmaktadır.Tüm ülkede özel hastane ve sağlık kuruluşlarının sayısının hızla artması bu kurumların nitelikli tıbbi sekreter ihtiyacını da aynı oranda arttırmaktadır. Programımız alanda duyulan bu ihtiyacı karşılayacak,mesleki eğitim almış tıbbi sekreterler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programımızın eğitim süresi iki yıldır, müfredatımız teorik, uygulamalı ve seçmeli dersleri ile birlikte oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Uygulamalı dersler ile çalışma hayatını görme fırsatı yakalayan öğrencilerimizin çok iyi bilgisayar bilgisiyle donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları, hastaneler vb. özel sağlık kuruluşları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz tıbbi sekreter unvanını kazanmaktadırlar ve üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları özel hastane ve kliniklerin hasta kayıt ve kabulünde, klinik ve polikliniklerde, laboratuvar, ameliyathane ve acil servis gibi tıbbi birimlerde ve arşiv hizmetlerinde görev alabilir, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım şirketlerinde, ambulans şirketlerinde çalışabilirler.Ayrıca program mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı ile “İşletme” , “Sağlık İdaresi” ve “Sağlık Yönetimi” lisans programına geçiş yaparak mesleklerinde bir adım daha ilerleme olanaklarına sahip olabilirler.

 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN