PROGRAM HAKKINDA

PROGRAM HAKKINDA

PROGRAM HAKKINDA


Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu yaz stajı ve mesleki uygulama dersleri öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI


Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunların istihdam alanları içerisindedir

DERSLER HAKKINDA


Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, hastane otomasyonu, yazışma ve dosyalama teknikleri, on parmak klavye teknikleri, büro yönetimi programın başlıca derslerindendir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, ofis program uygulamaları, ilk ve acil yardım ve hastane ve sağlık kurumları yönetimi gibi dersler de verilmektedir.

AKADEMİK KADRO

 

Akademik kadro için tıklayınız

PROGRAM MÜFREDATI

 

Bölüm Müfredatı İçin Tıklayınız...

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

 

Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI