PROGRAM HAKKINDA

Ağız ve Diş Sağlığı Programı diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel diş polikliniklerinde diş hekimliği uygulamaları için gerekli ortamı hazırlayacak, tedavi aşamalarında hekimlere yardımcı olacak, hasta kabulünde ve randevularında üzerine düşen sorumlulukları alabilecek "Diş Hekimi Klinik Yardımcılarını" yetiştirir. Çağımızda kültür ve eğitim düzeyi arttıkça sağlıklı olma bilinci de buna paralel artış göstermektedir. Bu yüzden ağız ve diş sağlığı programının amacı ihtiyacı karşılayacak nitelikli ve donanımlı ara eleman yetiştirmek ve öğrencilere bu bilgilerini kullanabilecekleri iş ve aktivite alanları sağlamaktır.

Ağız ve Diş Sağlığı Programının eğitim programı sadece teorik bir eğitim modelinden oluşmayıp, öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için güçlü bir pratik alt yapıyla desteklenmektedir. İçinde bulunduğumuz iş dünyasında son derece önemli olan iletişimin üzerinde ayrıca durulmakta; hekim-hekim yardımcısı, hasta-hasta yakını gibi iletişim tiplerinde öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri sağlanarak bireyin sosyal açıdan da olgunlaşmasına katkı sağlanmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı' ndan mezun olanlara "Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans" diploması ve "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" ünvanı verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler bireysel çalışma imkanına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili bölümlerinde, ağız ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Mezun diş hekimi sayısı dikkate alındığında; devlet ve/veya özel hastanelerde, kliniklerde, muayenehanelerde ağız ve diş sağlığı teknikerlerine ihtiyaç giderek artacaktır.

 Bu programda bölümler arası geçiş yapılmamaktadır. Ancak, ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı ile  "Sağlık İdaresi", "Sağlık Kurumları İşletmeciliği", "Sağlık Kurumları Yöneticiliği" ve "Sağlık Yönetimi"  lisans programlarını geçiş yapılabilmektedir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN