.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Müdürün Mesajı

Değerli öğrenciler,

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak sahip olduğumuz nitelikli akademik eğitim altyapısı ve kendi alanlarında uzman akademik kadrosu ile bilimsel sorumluluk ve etik değerler ışığı altında,  günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceğimiz değişimleri öngören eğitim anlayışla, bilim, teknik ve teknolojideki global yenilikleri yakından takip edebilecek, ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı nitelikli iş gücünü, akademik dünyaya ve özel sektöre kazandırmayı hedefledik.

Bu hedef doğrultusunda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki; Klinik Psikoloji tezli/tezsiz yüksek lisans programı, Uluslararası İşletmecilik tezli/tezsiz yüksek lisans programı, Sağlık Yönetimi tezli/tezsiz yüksek lisans programı ile İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programlarında işlenen dersler, yazılan tez ve projeleri ile birlikte güçlü bir teorik altyapı ve uygulamaya yönelik çalışmalar ışığı altında ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan problem çözümlerini ve akademik çalışmaları bilim dünyasına kazandıracaktır.

İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, sosyal bilimler alanında yukarıda saydığımız mevcut programlarının yanında ihtiyaca cevap verecek şekilde yeni lisansüstü programlarını da başlatarak disiplinler arası bakış açısını da güçlendirecektir.

Sosyal Bilimler alanında, nitelikli ve kaliteli, çağdaş bilgiler ışığı altında, teori ve uygulama ile bütünleşik bir lisansüstü eğitim almak istiyorsanız, İstanbul Kent Üniversitesi bu anlamda doğru adrestir. 

Sevgi ve Saygılarımla...

Doç. Dr. Bülent DEMİR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN