Kent Üniversitesi

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

Birimimiz; engelli bireylerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmekle sorumlu birimdir. Hedefimiz, engelsiz bir kampüs alanı içerisinde engelsiz eğitim ve öğretim olanağı sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ

  • Akademik ve idari personele ve aynı zamanda öğrencilere yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek "engellilik" konusunda farkındalığın artırılması,
  • Üniversitedeki bölüm ve birimlerle işbirliği yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi, engelli öğrencilerin yararlanabileceği özel araç-gereç ve materyallerin sağlanması,
  • Ders erişilebilirliği konusunda akademik personele destek ve danışmanlığın verilmesi, engelli öğrencilere uygun sınav ve ders uygulamalarının belirlenmesi,
  • Kafeterya, kütüphane, sağlık merkezi, derslikler gibi ortak kullanıma ait binaları, yolları, park yerlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarındaki fiziksel erişilebilirlik standartlarının ve ihtiyaçların belirlenmesi,
  • Üniversitemizde, aktif bir engelli öğrenci platformu oluşturularak öğrenciler arasında iletişimin sağlanması,
  • Bireylerin engellerinden kaynaklanan fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunları için danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • "Akran Destek Hizmeti" ve "Gönüllü Öğrenci" programındaki öğrencilerin birim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması,
  • Engelli öğrencilerimize yönelik ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve değerlendirmeler sonucunda öğrencinin farklılığından kaynaklanan eğitim sürecini aksatabilecek durumlara ilişkin tedbirlerin alınması,
  • Gerektiğinde danışanları çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi,
  • Belirlenen faaliyet planının takibinin yapılması, mevcut uygulamaların denetlenmesi.

İLKELERİMİZ

Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV) tarafından kurulan üniversitemiz, engelli öğrencilerine pozitif ayrımcılık sağlayarak fiziksel ve finansal herhangi bir engelle karşılaşmaması için her türlü desteği sunmayı ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda birimimiz, engelli öğrencilerimiz ile üniversitemiz arasında köprü görevi görerek, öğrencilerimize eğitim hayatı süresince destek olmak, projeler geliştirmek ve öğrencilerin karşılaşabilecekleri engelleri belirleyerek yeni strateji ve uygulamalar hayata geçirmektir.

Direktörlüğün kullandığı formlar:

PERSONEL BİLGİSİ :

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN