Duyuru

Duyuru

Tarih : 20.02.2023

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17 Şubat 2023 tarihli açıklaması gereğince Üniversitemiz 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin;

---Diş Hekimliği Fakültesi 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencileri için 20 Şubat 2023 tarihinde başlamasına,

---Diş Hekimliği Fakültesi 1. ve 2. Sınıf öğrencileri ile diğer Lisans ve Ön Lisans programları için ise 27 Şubat 2023 tarihinde başlamasına,

---Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Programları için  (Yüksek Lisans ve Doktora) Akademik Takvime uygun olarak 06 Mart 2023 tarihinde başlamasına,

---06 Mart 2023 tarihine kadar ders seçimi yapılabilmesine,

--- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama dikkate alınarak, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesi kapsamında “İşletmede Mesleki Eğitim”, “Staj” ve “Uygulamalı Ders” olarak tanımlanan derslerin yüz yüze eğitim vasıtası ile yürütülmesine, teorik derslerin ise senkron ya da asenkron olarak online eğitim vasıtası ile yürütülmesine karar verilmiştir.

İstanbul Kent Üniversitesi olarak önceliğimiz tüm öğrencilerimizin eğitimlerine devamlılığını sağlamak olup eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin güncel detaylı bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalar çerçevesinde ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokulu / Enstitü tarafından paylaşılacaktır.

PAYLAŞ