KALİTE & AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ

Kalite politikamız; eğitim ve öğretim kalitesini sürekli artırarak uluslararası düzeyde saygın ve uzun vadeli stratejileri olan bir Üniversite olmaktır.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizle; toplumun bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabilen, problem çözebilen, katma değer sağlayan projeler üreten ve yayabilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirmede dünya standartlarına ulaşmayı hedefleyen üniversitemizin, modern bir üniversite olma yolunda hızla ilerlememizi sağlayacak temel ilkeleri;

  • Üniversitenin misyon ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini yansıtacak olan temel ilkelerin uygulanmasını öncelik olarak görmek,
  • Öğrenci, idari ve akademik personel başta olmak üzere iç ve dış tüm paydaşların süreçlere katılımını sağlamak ve memnuniyetini artırmak,
  • Üniversitenin hizmet verdiği tüm alanlarda sürekli iyileştirme ve sürdürebilirlik yaklaşımını benimsemek,
  • Eğitim, araştırma ve idari süreçleri sürekli iyileştirmek,
  • Sürdürülebilirlik anlayışı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirmek
  • Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir Üniversite olmak,

Bu ilkelerle, ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunarak kalite yönetim sistemini Üniversitemizin tüm yapısında uygulamak ve sürekliliğini sağlayarak çağdaş bir dünya üniversitesi olmaktır.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN