İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAKKINDA

Üniversitemizin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, sosyal ve beşeri bilimleri ilgilendiren konularda eğitim veren ve araştırma faaliyetlerinde bulunan bir fakültedir. Psikoloji, Sosyal Hizmet, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. 

Fakültemiz, günümüz dünyasında başarılı olmak için gerekli yeterliliklere sahip, yenilikçi fikirler üreten, yaratıcı, girişimci, öğrenmeye açık ve her zaman kendini yenileyen üniversite mezunları yetiştiren bir fakültedir. Öğrenciler kendi bölümlerinde yanı sıra fakülte içi seçmeli dersleri alarak toplumsal sorunlar konusunda eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünen, kültürel düzeyleri yüksek bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

İTBF Fakülte Kurulu

 • Prof. Dr. Uğur TEKİN  / Dekan V.-Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Hasret ÇOMAK  / Dekan Yardımcısı- SBKY Blm. Baş.
 • Prof. Dr. İbrahim ANIL  / Seçilmiş Üye
 • Doç. Dr. Sinan ZEYNELOĞLU  / Seçilmiş Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİR  / Seçilmiş Üye
 • Prof. Dr. K. Esin CANTEZ  / Psikoloji Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Öcal USTA  / İşletme Bölüm Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay CEYHAN / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İNCEKARA  / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı
 • Burcu MENİZ  / Raportör

İTBF Fakülte Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Uğur TEKİN  / Vekil Dekan
 • Prof. Dr. Hasret ÇOMAK  / Dekan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Öcal USTA  / Üye                  
 • Prof. Dr. K. Esin CANTEZ  / Üye
 • Doç. Dr. Sinan ZEYNELOĞLU  / Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nezihe GÜMÜŞ  / Üye
 • Burcu MENİZ  / Raportör
PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN