‏‏‏‏‏‏‏‏                        

Sosyal Hizmet

Bölüm Başkanı

Sosyal Hizmet, toplumdaki sosyal değişim, gelişim ve yenilenme, sosyal bütünleşme, kişilerin daha güçlü hale getirilmesi ve özgürleşmesini teoride ve pratikte destekleyen, uygulama temelli, mesleki ve akademik bir alandır.

Sosyal hizmet bir bilim olarak toplumun gelişiminin, insan hakları temelinde, yaşam kalitelerinin yükseltilmesiyle oluşabileceğine inanır. Bunun sağlanması için insanın güçlendirilmesini savunarak, kişilerin kendi yaşamını ve kullanabileceği kaynakları kendilerinin kontrol etmesi ve bunlar için karar verebilmeleri gerektiğini düşünür. Yaşam kalitesinin yükseltilmesini, aynı zamanda, insanın ve toplumun üretkenliğinin ve yaratıcılığının harekete geçirilmesiyle sağlanır.

Bu görüşler doğrultusunda, Sosyal Hizmet Bölümü nün amacı; insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. İnsan haklarını her düzeyde savunan ve insanlara faydalı olmak için sorumluluk alabilen bireylerin bir meslek olarak seçebilecekleri sosyal hizmet, içinde bulunduğumuz çağın en fazla ihtiyaç duyduğu mesleki alanlardan biridir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN